Kjøpsbetingelser

Betingelser for kjøp av produkter i nettbutikken: fruenfrahaven.no.

 

Parter

Selger er Fruen fra Haven, Bjørkeliveien 2, 4622 Kristiansand, org.nr.: 984 156 537, telefon: 99243858/90750650, e-post: til@fruenfrahaven.no. Fruen fra Haven leverer kun i Norge (untatt Svaldbard og Jan Mayen).

Kjøper er den personen som bestiller varer i nettbutikken.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven, kredittkjøpsloven.

 

Forsendelse

Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøpers ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-5 virkedager, avhengig av størrelse på bestillingen og hvor lang tid Posten bruker på forsendelsen. Kjøper vil få beskjed når bestillingen er under behandling og når varen er sendt med Posten. Det vil ikke være mulig for kjøper å bestille varer som ikke er på lager hos fruenfrahaven.no. Dersom varen er utsolgt, vil det opplyses på den spesifikke vares produktside hvor lang tid det kan forventes å få varene på lager igjen.

Selger sender varer iht. Posten/Bring sine forsendelsesbetingelser, og kan hentes på kjøpers lokale postkontor.

Dersom varen blir skadet under transporten, skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at kjøper gir en fullstendig beskrivelse av de skader som er oppstått. Dersom kjøper ser at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal dette meldes direkte til transportøren/Posten.

For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde fakturert for frakt/returfrakt.

 

Priser

Alle priser på fruenfrahaven.no er oppgitt i NOK og inkluderer 25% mva., med mindre noe annet er oppgitt.

Siden oppdateres jevnlig, men fruenfrahaven.no reserverer seg for eventuelle tekniske feil som skyldes eksterne aktørers leveranse.

 

Kjøpers plikter

For å kunne handle på fruenfrahaven.no må kjøper ha fylt 18 år. Er kjøper under 18 år må han/hun få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for seg.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kjøpers side. Dersom kjøper kan bekrefte at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kjøper melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak. Kjøper mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

 

Feil leveranse

Dersom selger har sendt kjøper feil varer, er kjøper pliktig å gi selger skriftlig beskjed om dette så snart dette oppdages. Selger vil, så fort det lar seg gjøre, sende kjøper de riktige varene og betale returfrakt for de feilsendte varene.

 

Angrefrist

Kjøper har 14 dagers angrerett når han/hun kjøper varer fra fruenfrahaven.no. Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde.

Angrerettloven sier at kunden må melde fra til selger innen 14 dager etter at han eller hun mottok varen for å kunne angre. For å benytte seg av Angrerettsloven fyller kjøper ut angrerettsskjemaet han/hun mottok sammen med varen/eller på e-post i forkant av utsendt vare. Ved mottatt angrerettskjema på e-post i forkant av mottatt vare, gjelder de 14 dagene fra kjøper har mottatt sine varer. Returkostnadene bæres av kjøperen.

 

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgerfritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.